Catalan English French Spanish


La Societat Catalana d'Educació Ambiental
 és una associació creada l'any 1985 per tal d'impulsar una educació renovada que contempli la problemàtica socio-ambiental i alhora contribueixi a formar ciutadans capaços d'analitzar-la i de donar-hi respostes.

Des dels seus inicis ha impulsat projectes de treball compartits, interdisciplinars i distribuïts per tot el territori català.

Agrupa professionals i persones interessades en el món de l'educació ambiental, de perfils i àmbits laborals molt diversos i amb l'objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de l'educació.


25 anys de la SCEA, març 2010

Línies d'actuació:

 • Seminaris, cursos, tallers i conferències per ajudar a la reflexió, l'aprofundiment i la formació permanent dels educadors
 • Relacions amb xarxes locals i internacionals d'Educació Ambiental
 • Sortides a equipaments d'Educació Ambiental
 • Servei de comunicació amb els socis i sòcies
 • Participació en consells i fòrums de medi ambient, consells consultius d'espais naturals protegits...

 

Què es proposa?

 • Estimular, promoure i difondre recerques, estudis i activitats relacionades amb l'Educació Ambiental, per tal de progressar en el seu desenvolupament
 • Cercar i consolidar punts de referència en Educació Ambiental
 • Debatre objectius i estratègies, experiències i resultats
 • Facilitar la publicació i la difusió de bibliografia i recursos
 • Millorar la formació dels educadors ambientals
 • Afavorir xarxes d'intercanvi d'experiències per assolir un enriquiment personal i institucional

 

FES UN COP D'ULL A...