Can balasc

Estació Biològica Can Balasc
Camí de Can Balasc, s/n08017 Barcelona
Tel. i FAX 93 589 89 64
eacanbalasc@parccollserola.net
http://www.parccollserola.net/

 Fitxa tècnica:

 

Projecte Educatiu:

  • Millorar el coneixement i la sensibilitat dels ciutadans respecte el Parc.
  • Aconseguir un ús sostenible de l’espai natural i millorar les condicions de vida de la població que viu a prop.

A més, es porten a terme altres projectes d’assessorament en el disseny i realització d’activitats o tallers que organitzen algunes institucions i entitats vinculades al Parc.

Programa d’activitats:

  • Programes de treball adreçats a estudiants de Batxillerat, Mòduls Formatius i Univesritaris.

2. Assessorament i seguiment de Treballs de recerca de Batxillerat.

3. Sessions formatives, adaptades a l’interès de cada professor.

Oferta educativa:

1. Investigació sobre el bosc.

2. Investigació faunística.

3. Sessions didàctiques o sobre altres temes específics.

4. Sessions de presentació sobre el Parc, la seva gestió, l’organització administrativa, etc.

Detalls:

Any d’inici d’activitats:2006

Composició de l’equip:Glòria Arribas i Màrian Navarro

Àmbit territorial de treball:Àrea metropolitana de Barcelona

Àmbits temàtics de treball:El Parc de Collserola, des del punt de vista naturalístic (vegetació, fauna, aspectes geogràfics i de paisatge, etc.), administratiu (pla especial d’ordenació del territori, legislació, etc.) i de gestió (gestió forestal, faunística, educació ambiental, etc.).

 

 
 ACTIVITATSQUE OFEREIXEN ELS CENTRES: senyalar opció correcta
Formació de formadors
Formació públic en general
Activitats obertes
Docència escolar
Materials editat pel centre
* Per consultar, en venda, en préstec