CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL  MAS D'EN PEDRO


Lloret 6, 08880 Cubelles  
Telèfon 93 895 09 08
maspedro@maspedro.e.telefonica.net www.maspedro.e.telefonica.net

 Fitxa tècnica:

 

L’Escola del Mar és el principal projecte educatiu del Centre d'Educació Ambiental Mas d'en Pedro i està dirigit als alumnes en les etapes infantils, primària, i secundària. Les activitats educatives es realitzen en una masia catalana del S-XVI, a Cubelles, molt propera a la platja del mateix nom, l’Estanyot del Mas d’en Pedro; lloc propici per a donar a conèixer el medi litoral i marí del Garraf. La presencia d’esculleres i zones de roca, fa que apareguin molts animals que han convertit aquests espais en els seus llocs de vida habitual, per la qual cosa són fàcilment observables, estrelles de mar, eriçons, cogombres de mar, crancs, etc... La seva proximitat a Vilanova i la Geltrú, permet també l’estudi de la presencia de l’home i l’explotació de recursos mariners a través d’activitats de pesca tradicional.
Els darrers canvis que ha patit el paisatge en aquest indret, sobretot a partir de la implantació d’activitats industrials, fa que els estudis de canvis de paisatge i llur interpretació, siguin molt enriquidors.

Per últim, la gran quantitat de recursos que disposa l’equipament, permet realitzar moltes activitats, que afavoreixen el contacte amb l’entorn i l’educació dels infants i joves en la seva relació amb el medi.


FINALITATS EDUCATIVES

1. Conèixer el medi litoral i costaner.
2. Valorar els diferents medis i la seva diversitat, per tal de generar en els infants, la necessitat de vetllar i millorar l’entorn.
3. Conèixer l’ús dels recursos naturals, a través d’una activitat tradicional com és el món de la pesca.
4. Adquirir actituds respectuoses amb el medi, actuant en favor del mateix.
5. Sensibilitzar-se amb moltes de les problemàtiques ambientals actuals.
6. Conèixer els canvis del paisatge, les seves transformacions, canvis de forma, estructura, color, estètica, per tal d’entendre el model de funcionament de la nostra societat.

Tota l’estada al centre parteix d’un centre d’interès, diferent per a cada nivell d’edat, que serveix per a motivar els participants i així afavorir a que participin activament en el programa educatiu d’aproximació i coneixement del medi.

El nostre programa d’activitats presenta fitxes didàctiques a disposició del mestre que ho demanin, on s’especifica tota la programació de la mateixa, el plantejament pedagògic i metodològic amb tot el desglossament de continguts en conceptes, procediment i actituds i una explicació detallada de l’activitat i el material necessari.


Totes les activitats d’educació ambiental, es realitzen en mòduls de treball de matí, tarda i nit, que tot i presentar una estructura lògica en quan a tipus d’activitat i ordre de realització, es poden combinar segons les necessitats del grup, de manera que es poden realitzar indistintament, el dia i en l’ordre que el mestre cregui oportú.


Aquest programa està creat per a realitzar-se en estades de dos o tres dies (segons cicle o criteri del mestre) però l’estada pot ampliar-se amb activitats que puguin interessar al mestre per aprofundir algun aspecte del projecte o bé combinant aquest programa amb activitats de qualsevol dels altres projectes del Centre: Nits d’Astronomia, Meteorologia, Cartografia i Orientació...

El programa que es desenvolupa es dirigeix especialment als cicles de Primària, amb major participació dels cicles inicial i mitjà. També hi ha una oferta d’activitats per a cicle infantil.
En algunes ocasions es fan activitats per a la ESO i crèdits, però habiualment el calendari d’activitats queda col.lapsat amb les activitats de primària.
En cap de setmana es fan cursos de formació per adults i per formadors, mestres educadors, etc...
Es participa en algunes ocasions en actes populars i en activitats obertes al públicgeneral cubellenc.

Detalls:

Any d’inici d’activitats:

El centre es constitueix l’any 1989, però inicia les seves primeres activitats amb escolars la primavera de 1993.

Composició de l’equip:

Un Director i una coordinadora d’activitats, que estan contractats tot l’any amb contracte indefinit.
3-4 educadors ambientals (temporals) amb contracte estable de 1 de febrer a 20 de juny a jornada complerta.

Àmbit territorial de treball:

Tot Catalunya, especialment el Garraf i el Penedès. Arriben escoles de totes les comarques i es dóna servei educatiu a una mitjana de 35 escoles l’any en el període de febrer a Juny.

Àmbits temàtics de treball:

El mar,els sistemes litorals i de costa.
La desembocadura del Foix, els darrers aiguamolls
La pesca tradicional,la vida marinera
L’astronomia
La cartografia i l’orientació
La meteorologia i el clima.

 

 
 ACTIVITATSQUE OFEREIXEN ELS CENTRES: senyalar opció correcta
Formació de formadors
Formació públic en general
Activitats obertes
Docència escolar
Materials editat pel centre
*Per consultar en préstec