Fòrum d'educació ambiental   SCEA i altres entitats   Projectes i Programes   Publicacions   Enllaços
 
   
       
 

LA MALETA DE L'ENERGIA

 

 

 
Documents relacionats:
» Monografies d'EA
» Recull de recursos

 

     
     
   
     
     

 

 

Què és?

La Maleta de l’energia és - en el sentit literal i metafòric - més que una maleta. És un conjunt de recursos materials i escrits adequats a l’educació infantil (2n cicle) i l’educació primària (cicles inicial, mitjà i superior) per a l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts sobre el tema de l’energia.

+ informació

Què conté?

La Maleta conté joguines i aparells diversos que funcionen amb energia solar, eòlica, elèctrica, magnètica, electromagnètica i hidràulica.
També trobem materials, objectes i eines per a la construcció de prototips, maquetes, joguines o màquines impulsades amb diferents tipus d’energia. I finalment conté una carpeta amb una col•lecció de fitxes d’activitats, informatives i de recursos.

FITXES D'ACTIVITATS

A les fitxes d’activitats trobem els següents apartats:

1. Nom de l’activitat. Dóna una certa idea sobre la temàtica i l’activitat.

2. Tema. Fa referència a la seva vinculació amb algun tipus d’energia.

3. Què ens proposem amb aquesta activitat? Fa referència als objectius de l’activitat, en concret explicita què s’espera que aprengui l’alumnat.

4. Materials. Enumera i/o descriu els materials necessaris:
- Materials de l’escola: són els que habitualment es troben a les escoles.
- Materials de la Maleta: són els que s’ofereixen i que es poden demanar en préstec.

5. Descripció de l’activitat. Correspon a l’apartat on el professorat troba una seqüència pautada de l’activitat. Pensem que una proposta relativament tancada pot ser de molt ajuda en aquest tipus d’activitats, sobretot si no en tenim molta experiència. Les activitats proposades són de tipus molt diversos: activitats d’escolta i parla, d’observació, exploratòries, experimentals, de recerca d’informació, jocs, etc.

6. Comentaris i suggeriments. Aquest apartat és una mena de calaix de sastre. Podem trobar aclariments, idees per a ampliar o aprofundir una mateixa activitat, relacions amb altres activitats, informació específica, etc. Però sobretot pretén oferir pistes per enriquir l’activitat o adequar-la al grup classe: simplificant-la o pel contrari suggerint maneres de fer-la més complexa.

7. Notes de l’educador/a. Aquest últim apartat es reserva a les reflexions, avisos, etc. que el professorat pot fer a d’altres que encara no han fet l’activitat.

  Les següents icones identifiquen cada una de les sis energies a treballar: energia hidràulica, energia eòlica, energia magnètica, energia elèctrica, energia mecànica i energia electromagnètica.  
     
  A més a més ens ajuden a identificar si és una activitat pensada per a alumnes d’educació infantil (EI); cicle inicial de primària (CI); cicle mitjà (CM) o superior (CS). Aquesta informació té un valor relatiu, ja que davant les característiques pròpies de cada grup classe, serà el mateix educador/a, qui podrà simplificar o fer més complexa una activitat per tal d’adequar-la al seu grup.  

Anar a les fitxes d'Educació Infantil i Cicle Inicial

Anar a les fitxes de Cicle Mitjà i Cicle Superior

FITXES INFORMATIVES

Les fitxes informatives contenen un resum breu d’aquelles temàtiques que segons hem pogut observar, presenten més dificultats de comprensió entre alguns professors i professores d’educació infantil i primària.

Són respostes a les preguntes que, amb freqüència, ens plantegen durant les activitats formatives i també són part d’aquella informació que el professorat ha de conèixer per poder identificar els errors conceptuals o factuals més habituals en els alumnes. Aquestes fitxes informatives permetran al professorat sentir-se capaços de replantejar preguntes i problemes que ajudin a enriquir i reconstruir coneixements.
Dins de la carpeta anomenada: fitxes informatives, trobem un sumari amb el llistat de temes ordenats alfabèticament i les fitxes que conté.

FITXES DE RECURSOS

Quan obrim la carpeta Fitxes de recursos trobem tres documents:

 • Bloc A. Relació de recursos
  Conté una relació completa de tots els recursos recomanats i que es poden consultar al SDEA o demanar en préstec. Els que porten un asterisc (*) són els que específicament formen part de la Maleta.
 • Bloc B. Altres activitats interessants que trobem a la bibliografia
  Aquest document identifica un seguit d’activitats que us recomanem i que estan incloses en la bibliografia que conté La Maleta de l’energia.
 • Bloc C. Orientacions per optimitzar l'ús dels materials no inclosos en les fitxes d'activitats
  Aquest document us ajuda a escollir i posteriorment desenvolupar activitats amb els materials de La Maleta de l’energia. En particular trobem activitats no incloses en les fitxes.

Com puc accedir a La Maleta de l'Energia?

En el Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA) podeu trobar:

 • El material citat en les Fitxes d’Activitats (apartat de material de la Maleta)
 • Tots els materials que s'especifiquen a les Fitxes de Recursos.

Servei de Documentació d’Educació Ambiental
Carrer Nil Fabra, 20 – 08012 Barcelona
Tel.: 93 256 25 92
www.pangea.org/scea/sdea
Horari: de dilluns a dijous de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 h

Tots els materials es poden demanar en préstec durant un període de quinze dies


 
 


Per més informació: SCEA | Societat Catalana d'Educació Ambiental
c. Aragó 281, 2n 2a 08009 Barcelona tf. 93 488 29 79 e-correu. scea@scea.cat
metro L3, L4, L5 autobusos 6,7,15,16,17,20,22,24,28,33,34,39,43,44,45,47