Fòrum d'educació ambiental   SCEA i altres entitats   Projectes i Programes   Publicacions   Enllaços
 
   
       
 

 Programes actuals

Informació de Programes actuals:

Joc "Els Camins de l'Aigua Dolça". Un grup de treball de la SCEA ha creat i dissenyat aquest joc, que ha rebut el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge i del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona. Els materials contenen propostes didàctico-lúdiques per aplicar en contextos informals i tracten sobre la distribució, disponibilitat, principals problemàtiques i algunes solucions relacionades amb l’aigua dolça al món.
Les seves finalitats són:
• Situar cada usuari com a protagonista i part integrant del cicle de l’aigua.
• Dimensionar l’aigua dolça en quant a recurs (globalment és limitada i està repartida
de forma desigual).
• Proporcionar elements per identificar les principals problemàtiques i les possibles
solucions relacionades amb la seva gestió, ús i consum.

Maleta de l’aigua: Continuant amb la creació de materials i recursos educatius, aquest any la SCEA s’ha atrevit a crear la maleta de l’aigua. La proposta consisteix en oferir a nens i nenes (d’entre 1 i 14 anys), al professorat (educació infantil i primària, i 1er cicle ESO) i a educadors/res de lleure un recull exhaustiu i actualitzat de recursos per l’educació en una nova cultura de l’aigua.
El recull es farà en una o més maletes o baguls, que contindrà llibres, materials didàctics, material audiovisual i una fitxa d’avaluació pels usuaris
Paral•lelament es disposarà d’un catàleg electrònic amb les referències de la maleta i altres referències complementàries: de webs, d’entitats, d’activitats sobre l’aigua, d’aparells de mesura, de jocs i de kits per experimentar.

Centre de Voluntariat Virtual: El projecte consisteix en el disseny, realització, manteniment i avaluació d'un centre de voluntariat ambiental virtual que informi, assessori i orienti a ciutadans i entitats sobre el sector de l'actuació voluntària a favor del medi ambient. S'entén com a centre de voluntariat a una plataforma (una pàgina web) que facilita un espai de referència virtual (un portal) sobre el voluntariat a favor del medi ambient a Catalunya.

Pla Estratègic: La participació en una entitat com la SCEA, és una actitud clau per poder tirar endavant un procés de decisió. És per això que estem elaborant un Pla Estratègic, amb criteris de participació elevats, per tal que tots els socis tinguin la oportunitat, si ho volen, de participar-hi.

Participació i educació als espais naturals protegits. Els seus objectius són la recollida d'informació in situ als espais protegits sobre la participació en la gestió (concreció en el plans de gestió) i els materials d'educació i d'interpretació que utilitzen, així com l'anàlisi de diferents documents sobre la gestió la participació i l'educació per a la sostenibilitat als espais protegits. Des d’aquest plantejament s’ha recollit, en aquest primer any, informació en vuit espais naturals europeus dels seus plans d’ús públic i les seves impressions i realitats relacionades amb la participació com a eina de gestió.
El treball realitzat consta d'una visita, l'emplenament d'una enquesta i la recollida de documentació específica. Aquest és un treball de dos anys que coordinen tres centres d’EA del Consell de Centres: l’escola del Parc de Deltebre, escola de natural del Corredor i Santa Marta CIEP de Viladrau, amb el suport de la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya.

Guia d'activitats d'Educació Ambiental. La proposta consisteix en una publicació que reculli una bateria de criteris de qualitat i unes activitats exemplificadores d’aquestes bones pràctiques.

La guia neix amb tres objectius:

• Establir un grup de debat per definir criteris de qualitat d’activitats d’educació ambiental i desenvolupament sostenible.
• Aplicació pràctica en una guia que reculli activitats que tinguin en compte aquests criteris i que pugui ser usada en cursos de formació d’educació ambiental que pugui portar a terme, en un futur, l’entitat.
• Dinamitzar el Consell de Centres i promoure un debat entre entitats i empreses que estan portant a terme activitats d’educació ambiental.

S’ha creat un grup de treball, on diferents membres del Consell de Centres i d’altres Centres d’Educació Ambiental de l’àmbit català, estan ajudant a dissenyar aquesta guia i els criteris de qualitat.


   
 
 


Per més informació: SCEA | Societat Catalana d'Educació Ambiental
scea@scea.cat