Fòrum d'educació ambiental   SCEA i altres entitats   Projectes i Programes   Publicacions   Enllaços
 
   
       
 

 scea i altres entitats - amb qui?

Llistat d’algunes de les entitats amb les quals la SCEA ha mantingut relació:

 • Federació d'Entitats d'Educació Ambiental:

  Amb l’objectiu de tenir una representació pròpia i conjunta a nivell estatal, les associacions autonòmiques d’Educació Ambiental van constituir el passat 29 de març del 2008 la Federació d’Entitats d’Educació Ambiental (FEEA), de la qual a l’actualitat en formen part 8 associacions d'Educació Ambiental d'altres comunitats autonòmiques.
  La constitució de la Federació d’Entitats d’Educació Ambiental és un procés obert al fet que gradualment s’hi aniran incorporant la resta d’entitats autonòmiques d’Educació Ambiental que, en aquests moments, estan igualment en fase de constitució a les seves respectives comunitats.
  La FEEA reuneix i coordina, a través de les entitats que la formen, a persones vinculades a organitzacions ecologistes, col•lectius de renovació pedagògica, interpretació del patrimoni, fundacions, organismes públics, docents de tots els camps de l’educació formal i els propis educadors i educadores ambientals que han anat consolidant-se socioprofessionalment, teixint xarxes multisectorials i organitzant-se en les associacions autonòmiques d’Educació Ambiental.
  En el moment de la seva constiució la SCEA va ser presidenta de la Federació, actualment n'és la secretaria.

 • Encuentro de endidades de educación ambiental
  Des de l’any 1999 anualment, durant el mes de novembre, s’organitzen aquests encontres, als qual ha participat sempre la SCEA. Cada edició és organitzada per una entitat diferent (amb el suport del CENEAM), i l’any 2003 van ser el torn de la SCEA.
   
  Entitats d’educació ambiental de l’Estat Espanyol:
 • Fundació Roca i Galès
  La SCEA manté un acord amb la Fundació Roca i Galès per a la utilització del despatx (seu de la SCEA. La SCEA fa difusió del Premi Albert Pérez – Bastardas i es col·labora amb la publicació d’articles d’educació ambiental a la seva revista Cooperativa Catalana. Les dues entitats intercanvien les seves publicacions, així com els butlletins electrònics.
  http://www.rocagales.org/
   
 • Consell Consultiu de Collserola
  Es participa en sessions ordinàries del Consell consultiu del Parc.
  http://www.parccollserola.net
   
 • Comissió Consultiva del Parc Natural del Montnegre
  Aquesta Comissió compleix la funció de mantenir informades les entitats vinculades al Parc sobre les actuacions previstes i dutes a terme pel Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona al Montnegre i el Corredor.
  http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?Parc=5
   
 • Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona
  El Consell de Medi Ambient té com a tasca de vetllar pel desenvolupament de l’Agenda 21 de la ciutat de Barcelona. La SCEA participa activament en el Consell.
   
 • Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Eixample
  La SCEA forma part d’aquesta comissió des que es va constituir l’any 2004.
   
 • “IV Seminario de Centros de Documentación de Espacios Naturales Protegidos y de Medio Ambiente (CDENPYMA)”
  Durant els dies 16, 17 i 18 de novembre 2005, la responsable del SDEA (Yolanda Monteiro) va assistir per primer cop al IV Seminario de Centros de Documentación de Espacios Naturales Protegidos y de Medio Ambiente (CDENPYMA) celebrat a Olot. El CENEAM és qui organitza anualment aquest seminari amb la col·laboració dels participants, i els responsables dels centres de documentació amfitrions. Es preveu que en el futur es mantingui la participació de la SCEA en el seminari.
   
 • Projecte d’educació ambiental del Fòrum Cívic Sagrada Família
  D’acord amb la línia iniciada l’any 1999, la SCEA ha seguit col·laborant de forma activa amb el Fòrum Cívic de la Sagrada Família, en qualitat d’entitat assessora en temes d'Educació Ambiental. S’ha participat en les reunions de la Comissió de Seguiment a les quals pertany la SCEA, on es concreten els diferents projectes i es consensuen les línies d’actuació.
   
 • Participació al curs organitzat per l’HABEA
  Del 28 al 30 de juny de 2004 va tenir lloc a l'Aquàrium de Donostia un curs de formació de personal d'equipaments d'educació ambiental organitzat per HABEA, Associació d'Equipaments per a l'Educació Ambiental del País Basc.
  Els temes centrals del curs eren "Organització i sinèrgies entre els
  diferents agents de l'educació ambiental" i "Educar per a la sostenibilitat amb persones adultes". La SCEA hi va ser convidada per parlar de l'associació durant la segona jornada, dedicada a les diverses fórmules d'associacionisme d'entitats d'educació ambiental.
  http://www.habea.org/
     
 • Participació al seminari al CENEAM sobre la qualitat dels CEA.
  Després d’un reeixit seminari sobre equipaments d’educació ambiental dut a terme l’any 2003, l’Àrea d’Informació del CENEAM (Valsaín) va convocar els dies 7 i 8 d’octubre de 2004 una primera trobada de centres, estudiosos i membres d’entitats, a títol gairebé personal, per tal de debatre i compartir criteris, estratègies i procediments per a definir els criteris de qualitat dels centres d’educació ambiental.
   
 • Col·laboració en el Màster en Educació i Comunicació Ambiental, IUSC – Les Heures
  La SCEA participa en el mes de maig de 2004 en el Màster en Educació i Comunicació Ambiental organitzat per IUSC - Les Heures. S’exposen les activitats i projectes d'educació ambiental que desenvolupa la SCEA a Catalunya.
  http://www.iusc.es/portada.htm
   
 • Associació Portuguesa d’Educació Ambiental
  La Cámara Municipal de Alcacer do Sal, Portugal, convida a la SCEA (2002) a participar en les IV Jornades de Desenvolupament Ambiental. S’ofereix una conferència sobre l'Educació Ambiental a Catalunya. També es participa en una trobada amb educadors de la pròpia ciutat per un intercanvi d’experiències.
  Durant els anys 2002 i 2003 es manté una intensa relació entre l'SCEA i ASPEA. A través d'aquesta entitat es recolza i s’assessora a l'Ajuntament d'Aveiro per la realització de l'Agenda 21 escolar.
  http://www.aspea.org/
   
 • Estratègia Catalana d’Educació Ambiental
  Participació l’any 2002 en diferents sessions de treball de l’ECEA. El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya sol·licita l’any 2003 a la SCEA un informe d'avaluació de l'esborrany de l'Estratègia Catalana d’Educació Ambiental. Un cop realitzat, la SCEA participa en el plenari d'aprovació del document.
  http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/ecea/inici.jsp
   
 • Estratègia Aragonesa d’Educació Ambiental
  El mes de novembre de 2003, l'organització de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA), realitza i edita una entrevista amb la presidenta de la SCEA amb el propòsit de conèixer l’experiència i les opinions de l’entitat en relació a les Estratègies d'Educació Ambiental.
  http://www.educa.aragob.es/cprterue/ciencias/earea.htm
   
 • Fundación Escuelas en los Bosques – Budakalász, Hungria
  Entre els mesos de març i abril de 2003, la SCEA participa en l'organització d'una visita d'estudis a Equipaments d'Educació Ambiental de Catalunya.
  Els interessats són membres de la Fundación Escuelas en los Bosques de Budakalász, Hongria. L'objectiu és intercanviar i recollir idees. La visita es concreta durant la primera setmana de juliol.
   
 • Agenda21 de l’Eixample
  El districte de l’Eixample va encarregar a la SCEA que es fes càrrec de la dinamització del procés de debat i participació a l’Agenda 21 del barri (Procés 2001- 2002).
   
 • Mostra d’associacions de la Mercè
  Participació amb estand durant diversos anys a la Mostra d’entitats de les Festes de la Mercè de Barcelona.
 • Fòrum Universal de les Cultures, Barcelona 2004
  Participació amb un estands a la Fira de Medi Ambient i Sostenibilitat del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. També es van organitzar també sessions lúdiques a l’espai del Speaker Corner de la mateixa Fira.
   
 • Congrés de Caps de Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya
  Participació en el congrés de l’any 2002, amb l’aportació d’una sessió formativa.
  http://www.escoltesiguies.org/
   
 • Jornades de conservació de la natura: Parc Central de Vallès
  Participació en aquestes jornades l’any 2001, la SCEA va fer una ponència sobre educació ambiental.
   
 • Setmana Catalana d’Educació Ambiental
  Participació en l’organització de diverses edicions de l’encontre estival bianual, de temàtica sobre l’educació ambiental.
   
 • Conferències Nacionals d’Educació Ambiental
  Participació en les diverses edicions de les conferències celebrades a Reus.
   
 • XXXIII Universitat Catalana d’Estiu
  Per demanda de la Fundació Roca i Galès es participa en aquesta edició centrada en el tema Les cooperatives i el medi ambient.
  http://www.ucestiu.com/
   
 • Jornadas Españolas de Educación Ambiental
  Participació en diverses edicions.
   
 
 


Per més informació: SCEA | Societat Catalana d'Educació Ambiental
scea@scea.cat · 93 213 39 45