Fòrum d'educació ambiental   SCEA i altres entitats   Projectes i Programes   Publicacions   Enllaços
 
   
       
 

 Scea i altres entitats - per què

En el 7è àmbit definit en el Fòrum 2000 d’Educació Ambiental: Organització com a col·lectiu, es fixa l’objectiu de potenciar mecanismes de coordinació, comunicació i intercanvi entre els educadors ambientals. Una de les línies estratègiques és el foment del treball en xarxa (tema escollit per l’edició del Fòrum 2000 +4 d’Educació Ambiental).

Des dels seus orígens la SCEA ha participat en diferents col·lectius, tan de l’àmbit de l’educació ambiental com de caire més genèric, impulsant així el treball en xarxa. Pensem de l’enriquiment i el debat obtinguts tenen un gran valor per l’entitat.

És interessant destacar l’estreta col·laboració que es manté amb altres entitats d’educació ambiental de l’estat espanyol, amb la Societat Balear el lligam sorgeix amb el mateix naixement de les dues entitats i es manté amb l’edició conjunta de la col·lecció de les Monografies d’Educació Ambiental. Amb la resta d’entitats, els “Encuentros de Entidades” que s’organitzen anualment suposen un moment d’encontre i reflexió molt positius.

 

   
 
 


Per més informació: SCEA | Societat Catalana d'Educació Ambiental
scea@scea.cat · 93 213 39 45